Cele i misja


Nasze cele

Głównym celem jest wspieranie inicjatyw i środowisk służących dobru Polski, Kościoła i Polaków za granicą. Ponadto Fundacja stawia sobie za zadanie:

  1. wspieranie działań w zakresie kulturalnym, naukowym i oświatowym oraz religijnym, w duchu wartości chrześcijańskich,
  2. inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury,
  3. wspieranie m.in. wszelakich inicjatyw kulturalno-oświatowych, wychowawczych, działań na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
  4. poszerzanie świadomości obywatelskiej, patriotycznej, historycznej i religijnej zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami, wśród Polonii,
  5. podejmowanie działań związanych z archiwizowaniem i upamiętnianiem ważnych rocznic narodowych oraz tych ważnych dla społeczności lokalnych,
  6. pomoc Polonii za granicą,
  7. wspieranie kombatantów, osób represjonowanych, zapomnianych bohaterów – również poprzez przywracanie o nich pamięci
  8. działania promujące pozytywny wizerunek rodziny, macierzyństwa i wspieranie praw dziecka

 

Fundacja realizując cele statutowe, pragnie nawiązywać partnerską współpracę o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, patriotycznym oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z podmiotami polskimi oraz polonijnymi. Nie czekaj, zaangażuj się FTO!

 

Nasza misja

Naszą misją jest połączenie najlepszych tradycji z wyzwaniami nowoczesności i wykorzystaniem najwyższych standardów jakości. Wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jedynym naszym ograniczeniem jest wyobraźnia. Podejmujemy działania z pasją i odpowiedzialnością, bo wiemy, że mają one wpływ na teraźniejszość. Ufamy, że siłą jest zgrany zespół i wiara, że podejmowane działania, choć często wymagające, mają realny wpływ na zmianę biegu życia jednostki i społeczeństwa.