Historia

Fundacja Tylko Orły (FTO) powstała w 2020 roku.

Jej inicjatorzy i fundatorzy – bracia Maciej i Tadeusz Sykowie, od blisko 20 lat są zaangażowani w liczne działania na rzecz kultury, sztuki oraz pomocy najuboższym  w Polsce, a także w środowiskach polonijnych na całym świecie.

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Stefana kard. Wyszyńskiego: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz”Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości”.

W swoich założeniach działalność fundacji „Tylko Orły” skupia się na autorskich pomysłach w zakresie m.in.: organizacji wydarzeń kulturalnych, produkcji filmowych, popularyzowania historii, ożywiania sztuki czy też budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo często fundacja stara się działać  niekonwencjonalnie, z dużym rozmachem i aspiracjami wykraczającymi poza geograficzne granice Polski. Działania fundacji inspirowane są przede wszystkim odwagą wielkich autorytetów Kościoła Katolickiego, tj.  Stefana kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II oraz o. Jana Góry OP,  oraz innych bohaterów historii Polski XX wieku.